Vodeni sportovi za žene i/ili muškarce

Da li je u modernom društvu uopće moguće tvrditi da su neke vrste sporta više za žene a neke za muškarce? Danas ne postoji sportska disciplina kojom se ne bave oba spola. Rodna ravnopravnost je važna društvena tema, a sport je dio društva koji najbolje može predstaviti kako je jednakost moguća, poželjna i ostvariva. Žene se danas bave i sportovima za koje je još uvijek rašireno shvatanje da su ‘samo muški’ kao što su MMA borbe ili boks. Pored toga što su aktivno u takmičenjima, žene s mnogo entuzijazma prate i bodre kako muška, tako ženska natjecanja.

Skoro da je suvišno govoriti da je plivanje, kao osnovni sport iz kojeg su se razvili ostali sportovi, oduvijek bilo i muška i ženska aktivnost. Na osnovu istraživanja koje je provela organizacija Open Water Source (http://www.openwatersource.com/) došlo se do zaljučaka da se žene s jednakom lakoćom mogu takmičiti i protiv mušakaraca kao i između sebe. Čini se da je plivanje u otvorenim vodama jedinstvena disciplina, s rezultatima koji se dosta razlikuju u odnoswater-181831_960_720u na druge sportske i atletske discipline. Zapravo, žene ne samo da postižu odlične rezultat u odnosu na svoje kolege muškarce, već su ti rezultati i bolji. Razlog tome je što u dinamičnom okruženju ,u kojem sve ne mora ići kao što je planirano, žene se lakše nose s poteškoćama, neugodnostima i frustracijama.

Nažalost, broj žena koji se takmiči u vodenim sportovima još uvijek je znatno manji u odnosu na muškarce. Trenutno je odnos muškaraca i žena u Sjedinjenim Američkim Državama, na takmičenjima u plivanju u otvorenom, 63% muškaraca i tek 37% žena. Ipak, očekuje se da će se ova razlika s vremenom smanjiti i na kraju u potpunosti izgubiti. Važna je činjenica da se u svim takmičarskim disciplinama natječu i ženske ekipe. Svjetska prvenstva u vaterpolu za žene se održavaju svake dvije godine, a žene jednako kao i muškarci vesaju, voze kajake, surfaju, rone…